O Litwie

O Litwie

Litwa — państwo nad morzem Bałtyckim, graniczące z Polską, Łotwą, Białorusią oraz obwodem Kaliningradzkim (Rosja); jedno z trzech Państw Bałtyckich. Zachowało się tu sporo naturalnych krajobrazów — lasy, rzeki, jeziora oraz wyjątkowe wybrzeże morskie — przepiękne plaże i Mierzeja Kurońska, dzieląca Zalew Kuroński od Morza Bałtyckiego.

Historia Litwy i narodu litewskiego jest burzliwa i dramatyczna. Litwa, chociaż w źródłach pisanych wspominana już od 1009 roku, jest młodym państwem. Dopiero w 1990 roku, po latach okupacji sowieckiej, odzyskała swą niepodległość.

Dzisiaj Litwa to niewielkie państewko o powierzchni 65 tys. kilometrów kwadratowych, wciąż pamiętające o latach dawnej świetności i granicach, sięgających Morza Czarnego.

Fakty o Litwie

Powierzchnia: 65 200 km. kw.

Liczba mieszkańców: 3 390 000 (2006 m.)

Herb i flaga:
Herb Flaga


Język:

Językiem urzędowym na Litwie jest język litewski. Jest to najbardziej archaiczny język spośród języków indoeuropejskich.

Religia:

Litwa uznawana jest za kraj religijny, nazywany często krajem maryjnym. 79 procent ludności uważa siebie za katolików.

Jednostka monetarna

Jednostką monetarną na Litwie jest lit (1 euro = 3,45 Lt). W 2009 roku planowane jest wprowadzenie eura.

Ustrój polityczny

Republika Litewska jest demokracją parlamentarno-gabinetową, semiprezydencką. Władza ustawodawcza spoczywa w rękach parlamentu (jednoizbowego), władza wykonawcza – prezydenta i rządu, wybieranego przez prezydenta, władzę sądowniczą sprawują sądy.

Sąsiedzi

Łotwa (granica lądowa – 588 km, morska – 22 km)

Białoruś (długość granicy – 677 km)

Polska (długość granicy – 104 km)

Rosja (Obwód kaliningradzki) (granica lądowa – 255 km, granica Zalewu Kurońskiego – 18 km, granica morska – 22 km)

Wybrzeże morskie

Długość wybrzeża — 90 km. Niepowtarzalny wąski pas pobrzeża nad Zalewem Kurońskim, odgrodzony od Morza Bałtyckiego Mierzeją Kurońską, z wielkimi wałami wydm. Półwysep ten ma swój początek w obwodzie kaliningradzkim.

Jeziora:

Największe jeziora Litwy:

1. Dryświaty (Drūkšiai) – 44,8 km. kw.

2. Dzisna (Dysnai) – 24 km. kw.

3. Duś – 23,3 km. kw.

Rzeki:

Łączna długość rzek na Litwie — 76 800 km.

Najdłuższe rzeki na Litwie

1. Niemen (Nemunas) – 475 km na obszarze Litwy (długość całkowita 937 km)

2. Wilia (Nėris) - 234 km (510)

3. Windawa (Venta) – 161 (343)

Lasy:

Lesistość kraju wynosi 30 %. Największe obszary leśne:

1. Puszcza Dajnawska (Dainavos giria)– 1450 km. kw.

2. Puszcza Łabanorska (Labanoro giria) – 911 km. kw.

3. Puszcza Rudy Kozłowej (Kazlų Rūdos miškas) – 587 km.kw

Warunki naturalne

Przeważają równiny. Najwyższe wzniesienia to

Wysoka Góra (Aukštasis kalnas) – 293,8 m

Juozapinė – 293,6 m

Kruopinė – 293,4 m

Podział administracyjny

Terytorium Litwy podzielone jest na 10 obwodów (apskritis), te z kolei dzielą się na 60 gmin (samorządów) — 9 miejskich, 43 rejonowych oraz 8 nowych, utworzonych w 2001 roku. Gminy podzielone są na 546 starostw.

Obwody:

1. olicki (Alytaus)

2. kowieński (Kauno)

3. kłajpedzki (Klaipėdos)

4. mariampolski (Marijampolės)

5. poniewieski (Panevėžio)

6. szawelski (Šiaulių)

7. tauroski (Tauragės)

8. telszycki (Telšių )

9. uciański (Utenos)

10. wileński (Vilniaus)

Miasta:

Największe miasta Litwy:

1. Wilno – 541 824 mieszk.

2. Kowno – 360 637 mieszk.

3. Kłajpeda – 187 316 mieszk.

Święta państwowe i narodowe:

Nowy Rok - 1 stycznia

Dzień odbudowania Państwa Litewskiego - 16 lutego

Dzień odzyskania niepodległości Litwy - 11 marca

Wielkanoc oraz Poniedziałek wielkanocny

Międzynarodowy Dzień Pracy - 1 maja

Dzień Matki - pierwsza niedziela maja

Noc Świętojańska – 24 czerwca

Dzień Państwowy – Dzień Koronacji Króla Litwy Mendoga — 6 lipca

Zielna,Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny – 15 sierpnia

Dzień Wszystkich Świętych – 1 listopada

Boże Narodzenie - 25-26 grudnia


Użytkownikom
Informacja
Aktualnie na stronie:
Miasta: 55
Obiekty: 39
Zdjęć: 881