Wilno

Zamek Giedymina

Wzgórze, otoczone rzekami, było doskonałym miejscem na budowę zamku i założenie osady. Wykopaliska archeologiczne wskazują, iż już w epoce neolitu na wgórzu zamkowym mieściła się osada. W IX wieku wgórze zaczęto wzmacniać konstrukcjami z drewna i kamienia; w XI-XIII wieku na wgórzu stał już drewniany zamek.

W źródłach pisanych zamek w Wilnie pojawia się po raz pierwszy w 1323 roku, w umowie księcia Giedymina z zakonem krzyżackim. Rok ten uważany jest za datę założenia Wilna. Zamek na wzgórzu nazwano zamkiem Giedymina. Był on nie tylko centrem politycznym Wielkiego Księstwa Litewskiego, ale też częścią kompleksu obronnego. Wraz z zamkami Dolnym i Krzywym zamek Giedymina pomyślnie odparł najazdy krzyżackie w XIV wieku.

Zniszczony w czasie pożaru zamek odbudowano na początku XV wieku. Szczątki tej murowanej budowli zachowały się do dziś.

Przeznaczenie zamku z biegiem lat również się zmieniało. W latach 1610-1613 służył on jako więzienie. Funkcję obronną po raz ostatni pełnił w czasie wojny w latach 1655-1661. Nieco później urządzono tu siedzibę wojsk moskiewskich. Od tego czasu zamek  stał opuszczony.

O obronnej funkcji zamku przypomniano także w XIX wieku, kiedy to na rozkaz cara w 1831 roku urządzono tu fortecę. Zatroszczono się też o ruiny zamku Górnego — zburzono basztę południową i pozostałości baszty północnej, mury zachodni oraz północny, umocniono osuwające się wzgórze. Po likwidacji fortecy, w 1896 roku, na wzgórze zamkowe wytyczono nową drogę, na zboczach posadzono drzewa, w baszcie zachodniej urządzono kawiarnię. W dwudziestoleciu międzywojennym przeprowadzono kolejne prace konserwacyjne.

1 stycznia 1919 roku, po przywróceniu niepodległości Litwy, po raz pierwszy na wieży zamku Giedymina wzniesiono flagę litewską. Niestety, nie na długo. Flagę ponownie wzniesiono 29 października 1939 roku.

Podczas II wojny światowej znacznie ucierpiała zachodnia wieża zamku. Po wojnie, podczas okupacji sowieckiej, wieżę odbudowano. Od 1960 roku działa tu muzeum. 7 października 1988 roku ponownie zawieszono na wieży flagę litewską. W roku 1995, po remoncie, odnowiono ekspozycję muzeum.

Ze szczytu wieży rozpościera się wspaniała panorama stolicy.


Zamek Giedymina w WilnieWzgórze zamkowe w WilnieZamek Giedymina w Wilnie
Pałac Prezydencki wraz z zamkiem Giedymina w tle


 
Komentarze
Możliwość komentowania wyłącznie dla osób zarejestrowanych. Zarejestruj się
Wilno

Użytkownikom
Informacja
Aktualnie na stronie:
Miasta: 55
Obiekty: 39
Zdjęć: 881