Twerecz

Kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej

Kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej w Twereczy zbudowano w roku 1501. Pierwszy kościół był murowany. W 1622 roku Piotr Pac nadał kościołowi folwark Erzvetas oraz wieś Kukučių, jego żona w 1644 roku — wieś Jauniškės. Wojewoda trocki Mikołaj Pac w 1662 roku zbudował nowy kościół oraz klasztor. 200 lat później na miejscu
na miejscu spalonego drewnianego kościoła stanął nowy.

W latach 1880-1885 proboszczem w Twereczy był Jonas Burba, odprawiający nabożeństwa w języku litewskim. Dzięki jego staraniom w 1884 roku zaprojektowano nowy kościół, jednak władze nie wyraziły zgody na jego budowę. W drugiej połowie XIX wieku do Twereczy przydzielano księży nie mówiących po litewsku, jednak wikary K. Majewski poduczył się języka samodzielnie i ok. roku 1875 kazania wygłaszał w języku litewskim. W 1898 roku, kiedy na budowę kościoła już nie była potrzebna zgoda władz, inżynier B. Kokijevskis-Kozėla zaprojektował nowy, murowany kościół. Dzięki staraniom proboszcza Antanasa Slapšysa-Slapšinskasa oraz ofiar wiernych w 1906 roku w Twereczy stanął nowy kościół. Stary był zburzony w 1901 roku, a nabożeństwa odprawiano na plebanii.

Nowy kościół jest w stylu neogotyckim, na planie prostokąta, z dwiema wieżami i niższą apsydą. Wnętrze bazylikowe, trójnawowe.

Na placu przy kościele rośnie stary dąb — zabytek przyrody; znajduje się też 8 zabytków sztuki.

    Kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej w Twereczy      Kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej w Twereczy z widocznymi gniazdami jaskółczymi      Kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej w Twereczy
 
Komentarze
Możliwość komentowania wyłącznie dla osób zarejestrowanych. Zarejestruj się
Twerecz

Użytkownikom
Informacja
Aktualnie na stronie:
Miasta: 55
Obiekty: 39
Zdjęć: 881