Kowno
Herb
Kościół św. Michała Archanioła, zwany soborem.

Kowno

miasta Kowna

Historia

Kowno — miasto położone w centralnej części Litwy, u zbiegu rzek Niemna i Wilii. Miasto wyrosło z osady, po raz pierwszy w źródłach pisanych odnotowanej w 1361 roku. W celu obrony przed Krzyżakami zbudowano tu murowany zamek, szczątki którego zachowały się po dzień dzisiejszy.

W 1408 roku wielki książę litewski Witold nadał miastu prawa magdeburskie. W XVI wieku zbudowano tu szkołę, szpital, aptekę.

Napady wojsk rosyjskich w 1665 roku, najazd szwedów na Rosję w 1701 roku, podczas którego pustoszono ziemię litewską, epidemie dżumy w 1657 i 1708 roku, pożary w latach 1731 i 1732 wyrządziły miastu wiele szkód.

Podczas wojen napoleońskich, od roku 1812, miasto było spustoszone dwukrotnie.

W roku 1919, po aneksji Wilna przez Rosję, w Kownie utworzono Radę Państwa i Gabinet ministrów, przeniosły się tu także inne instytucje. Po roku Kowno staje się tymczasową stolicą Litwy. Zebrał się tu Sejm Założycielski. Kowno rozrosło się, zwiększyła się liczba mieszkańców, kwitnął przemysł. Miasto znacznie się rozbudowało, odnowiono sporo budynków, zbudowano niemało nowych. Aleksotę i Wiliampol (dzielnice Kowna) połączono z centrum miasta za pomocą mostów przez Niemen i Wilię.

W 1924 roku w Kownie zaczęły kursować autobusy. W 1928 roku założono wodociąg miejski.

Po drugiej wojnie światowej, kiedy to stolicę przeniesiono z powrotem do Wilna, Kowno stało się drugim pod względem wielkości i liczby mieszkańców miastem Litwy.

W 1993 roku ustanowiono nowy herb Kowna.

 

Legenda o założeniu Kowna

Pewnego razu podczas polowania zapędzono w głąb lasu króla puszczy — tura. U zbiegu Niemna i Wilii został on zakłuty. Myśliwi spostrzegli, iż między rogami ma on krzyż, utworzony z gałęzi drzew. Zaniepokojeni, upolowanego tura spalili w ofierze bogom. Na tym miejscu stoi dziś miasto Kowno, a tur z krzyżem na głowie jest jego herbem.

Pochodzenie nazwy miasta

Dokładnie nie wiadomo, skąd wywodzi się nazwa Kowna. Jest kilka wersji:

Pierwotne znaczenie przymiotnika „Kaunas“ — „głęboki, niski“. Rdzeń „kaun-“ wywodzi się od indoeuropejskiego „kau-“ (niski, głęboki).

Ostatnia wersja — nazwa miasta pochodzi od nazwiska Kaunas, spotykanego do dziś. Wersję tę zaproponował A. Senas. Kim był ten Kaunas — nie wiadomo. Zgaduje się, że mógł on być władcą zamku czy twierdzy.

Nazwę Kowna wywodzi się również od czasownika „kautis“ — w języku litewskim „walczyć“.

 

 

Herb

Stary herb Kowna widoczny jest na zachowanych pieczęciach miejskich. Uważa się, że najstarsza z nich pochodzi z początku XV wieku. Nieco później pieczęć tę zastąpiono pieczęcią herbową. W jej centrum była tarcza i tur.

W 1492 roku obok tura na herbie miejskim znalazł się krzyż rycerski.

W XVI wieku z inicjatywy królowej Bony krzyż zamieniono łacińskim krzyżem świętego Huberta.

W wieku XIX na herbie Kowna pod wpływem władz rosyjskich znalazł się dwugłowy orzeł, po nim – pomnik.

W 1935 roku Kowno odzyskało swój symbol — tura. Herb był modyfikowany w latach 1969 i 1993.

 
Komentarze
Możliwość komentowania wyłącznie dla osób zarejestrowanych. Zarejestruj się
Kowno

Użytkownikom
Informacja
Aktualnie na stronie:
Miasta: 55
Obiekty: 39
Zdjęć: 881