Dukszty

Zespół zabudowań dworskich

Zespół zabudowań dworskich w Duksztach, zabytek architektury późnego klasycyzmu, zbudowano między jeziorami Pereświaty (Parsveto) i Parsvėtaičio. Zespół tworzą stary om mieszkalny, dwa kamienne budynki gospodarcze oraz stajnie. Nieopodal dworu znajduje się wzgórze warowne. Niemałe wrażenie robi też park z alejami oraz sad, otaczający dwór. Na północy od dworu rozmieszczone są budynki gospodarskie — obora, stajnia, spichlerz, z charakterystycznymi motywami ludowymi.

Wzmianki o dworze pojawiają się już od XVI wieku — dwór wówczas należał do Giedrojciów, później — Stabrowskich. W 1573 roku dwór kupili możnowładcy Rudominowie, zarządzali nim do roku 1813. Od 1813 w Duksztach gospodarzyli Bieganscy i Dowgiłłowie. W pierwszej połowie XIX wieku w dworze Starych Dukszt zamieszkiwał wybitny malarz, profesor Uniwersytetu w Wilnie, Jan Rustem. Został on pochowany na cmentarzu przy dworze, przy ówczesnym kościele. W 1901 roku Teresa Dowgiłłówna, córka ówczesnego gospodarza dworu, wyszła za Tomasza Zana. Dwór należał do Zanów do II wojny światowej. W latach 1939-1944 w dworze działała szkoła rolnicza. W latach 1966-1975 zabudowania dworskie remontowano. W latach powojennych dwór ogłoszono zabytkiem architektury wagi państwowej.

Dwór w DuksztachJeden z budynkówPark przy dworze w DuksztachZespół zabudowań dworskich w Duksztach
Zespół zabudowań dworskich w DuksztachZespół zabudowań dworskich w DuksztachZespół zabudowań dworskich w DuksztachZespół zabudowań dworskich w Duksztach
 
Komentarze
Możliwość komentowania wyłącznie dla osób zarejestrowanych. Zarejestruj się
Dukszty

Użytkownikom
Informacja
Aktualnie na stronie:
Miasta: 55
Obiekty: 39
Zdjęć: 881